Waxqabadka Wasaaradda Deegaanka Iyo Horumarinta Reer Miyiga ee Sannadkii 2020

Halkan Waxaa kusoo gudbineynaa waxqabadka sannadkii dhamadey ee Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga ay qaybaheeda kala duwani qabteen.